HyperLink HyperLink

Indkøbskurv

Levering til: Denmark
Total: 0 DKK
Fragt 0 DKK
Ialt 0 DKK

Nyheder


Kun 2 doser Rabiesvaccine er nødvendigt før udrejse
15-01-2018
WHO har 1/12-2017 i en rapport fra Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE, udgivet nye retningslinjer på baggrund af ny evidens om brugen af rabiesvacciner og rabies-immunglobulin (RIG).
Danmark vil følge de nye retningslinjer, som vil blive udførligt omtalt i et kommende EPI-NYT.
Retningslinjerne, som tages i brug straks, forklares kort herunder.PrEP. Følgende program anbefales til immunkompetente:
Der gives i alt to vaccinationer intramuskulært: dag 0 og dag 7 (ændret fra i alt tre vaccinationer).
Immunsupprimerede personer skal som PrEP have i alt tre vaccinationer: (intramuskulært) dag 0, dag 7 og mellem dag 21 og dag 28.

Dokumentationen er netop vurderet af SAGE, WHO. Der har foreslået et 2 dosis vaccinationsprogram med vaccination dag 0 og 7. Langtidseffekten antages at være mangeårig men der er næppe dokumentation for livslang effekt.

Tilbage til produkter

Resa & Hälsa 2009-2011

338.00 DKK
Fragt  100.00 DKK
 

Resa & Hälsa är skriven åt svenska resenärer. Det finns en allmän del, där sjukdomarna och dess smittvägar (insektsbett, överföring vid bad osv.) finns beskrivna för att öka förståelsen för hur man kan förebygga dem. Den andra delen är en alfabetisk genomgång av alla världens länder, där beskrivs de mest förekommande reserelaterade sjukdomarna för varje land samt klimatförhållande av betydelse för resenärer med kroniska lung- eller hjärtsjukdomar. Det ges detaljerade rekommendationer till vaccinering och malariaförebyggelse innan resan beroende på destination och förväntad risk. Rekommendationerna följer de internationellt accepterade från World Health Organisation, Genève (WHO) och Center of Disease Control, Atlanta (CDC) samt Smittskyddsinstitutet. Boken är också tänkt som ett ”första hjälpen” redskap, som kan användas under resan, om olyckan är framme, eller om resenären drabbas av sjukdom. Till hjälp i denna situation finns adresser, telefon-/telefaxnummer och e-mailadresser till svenska ambassader och konsulat, samt till vårdcentraler och sjukhus som kan rekommenderas i de olika länderna. Som något nytt inom den här typen av litteratur ges det detaljerade förslag till, hur den resande själv kan behandla sjukdomen i ett tidigt stadium. Dessa rekommendationer finns beskrivna av den anledningen att många resenärer upplever det svårt att hitta kvalificerad läkarhjälp när de reser utanför de större turistorterna. Med den riktiga behandlingen som ofta är enkel, kan många allvarliga problem förhindras. Rekommendationerna får inte leda till att resenärerna inte uppsöker läkarhjälp, om den finns tillgänglig.

«